Obowiązek zasłaniania nosa i ust

Od 16 kwietnia do odwołania przepisy nakładają na wszystkich obywateli Polski obowiązek zakrywania ust i nosa podczas przebywania w miejscach publicznych. Usta i nos najlepiej zakryć przy pomocy maski albo maseczki

Nadal obowiązuje też zakaz korzystania z rowerów miejskich a klienci sklepów obowiązani są nosić podczas zakupu rękawiczki jednorazowe. Zgodnie z przepisami, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk muszą zapewnić również osobom zatrudnionym zakłady pracy a odległość między stanowiskami pracy powinna wynosić co najmniej 1,5 metra.

Obowiązek zasłaniania nosa i ust